Zaměření plochy

 

Při konzultaci návrhu zavlažovacího systému je nutno vycházet ze základních údajů:

1.) Rozměry zavlažované plochy
Je nutno velmi podrobně vyznačit vzájemné vzdálenosti jednotlivých charakteristických částí (chodník, bazén, ohrazení, aj.)

2.) Plán výsadby
Zde je nutno vyznačit jednotlivé druhy rostlin i s polohou umístění. Nejlépe je poskytnout plán zahradního architekta v příslušném měřítku.

3.) Zdroj vody
Vyznačte, z jakého zdroje bude odebírána voda pro zavlažovací účely. Může se jednat o:
- řeku, potok, rybník, slepé rameno,
- kopanou studnu (vyznačte průměr, hloubku a úroveň hladiny vody studny),
- vrtanou studnu (vyznačte průměr, hloubku a úroveň hladiny vody studny),
- jímku, do které bude voda čerpána z jiného zdroje (její objem a jednotlivé výstupy).

U všech zdrojů vyznačte vydatnost v m3/hod nebo v l/min a míru znečištění.

4.) Ostatní
Vyznačte orientaci zavlažovaného pozemku, převládající větry v posuzované oblasti, převládající složení půdy, místní poměry půdy (zvýšená prosákavost nebo vlhkost, aj.)

V případě, že již máte zabudovaný čerpací agregát, vyznačte jeho parametry a polohu umístění i s potrubním vedením.

Dále vyznačte Vaše další požadavky, které by měl plnit zavlažovací systém. 

Obecně je nutné předpokládat, že komponenty zavlažovacího systému TORO a HUNTER jsou odolné proti běžnému mechanickému opotřebení, nikoliv však proti těžkým mechanismům.

 
 

700x273-ln700_00-designers