Uvedení systému závlahy do provozu

3.7  Přezkoušení a uvedení zařízení do provozu

Kropicí zařízení je teď plně nainstalováno a musí být překontrolováno, uvedeno do provozu a následně předvedeno a předáno zákazníkovi.

 

GREENKEEPER212_CONTROLLER
 

3.8  Několik rad závěrem

1. Zavlažujte v ranních časných hodinách, kdy je tlak vody největší (platí pro zdoj vody z hl.vod.řádu) a odpařování nejmenší. Nekropte pozdě v noci, rostliny tak zůstanou příliš dlouho vlhké, což může mít za následek houbovitá a bakteriální onemocnění rostlin.

2. Jako množství spadené vody na jedno kropení se doporučuje pro písčitou půdu mezi 10 a 15 mm, pro jílovitou půdu mezi 15 a 20 mm (množství zálivky kropičů vyčtete v katalogu). Čím plošší má rostlina zakořenění, tím lehčí je půda (např. trávník / písčitá půda), tím častěji by mělo být v malých dávkách zavlažováno. Čím hlouběji má rostlina kořeny, tím je půda těžší (např. větší křoviny / jílovitá půda), tím řidčeji by mělo být většími dávkami vody kropeno.

Několik příkladů:
- trávník na písčité půdě květen - září : třikrát týdně 8 mm
- trávník na jílovité půdě květen - září : dvakrát týdně 12 mm
- trávník na písčité půdě březen, duben a říjen : dvakrát týdně 8 mm
- trávník na jílovité půdě březen, duben a říjen : jedenkrát týdně 12 mm


3. Při hrozbě příchodu mrazu vypusťte zařízení (včetně ventilů) a tím zamezíte vnitřnímu poškození systému.

4. Pravidelně zařízení kontrolujte a čistěte.